Protispolečenská činnost

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Spoločnosť BONUL, s.r.o. Nitra, podľa § 11 ods.5 zákona č. 307/2014 Z.z. „o niektorých opatreniach súvisiacich s označovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje a sprístupňuje označenie zodpovednej osoby.

Zamestnanci spoločnosti môžu podávať podnety zodpovednej osobe nasledujúcim spôsobom:

  • Ústne — spísaním zápisnice so zodpovednou osobou, Jozefom Pagačovičom, tel. +421 37 651 74 23 kl. 32
  • Elektronicky — zaslaním e-mailu na adresu pagacovic@bonul.sk
  • Písomne — zaslaním obálky na doleuvedenú adresu s označením „DO VLASTNÝCH RÚK“

Jozef Pagačovič
BONUL, s.r.o.
Novozámocká 224
949 05 Nitra